Skip to main content

Het voortraject

Voorafgaande aan het werk brengen wij u schriftelijk offerte uit, waarin u informatie krijgt over de uit te voeren werkzaamheden, de condities waaronder de werkzaamheden worden uitgevoerd, de periode waarin de werkzaamheden worden uitgevoerd en de verwachte doorlooptijd, welke werkzaamheden onder meer- of minderwerk vallen en het vermoedelijke aantal medewerkers dat de werkzaamheden uitvoert.

Steeds vaker komt het voor dat wij bij aanleg en renovatie al in het beginstadium worden ingeschakeld. Wij maken dan het ontwerp, een volledig plan van aanpak en schrijven het bestek waarna het financiele plaatje kan worden ingevuld. Ook is het mogelijk om vooraf een taakstellend budget bij ons neer te leggen op basis waarvan wij, uiteraard conform uw eisen, een totaal renovatie- en/of (her)inrichtingsplan maken.