Skip to main content

Mensenwerk

Ons werk is mensenwerk. Wij hechten dan ook veel belang aan goede zorg voor onze mensen.

Uiteraard beschikken zij over de nodige beschermingsmiddelen zoals speciale kleding en houden wij rekening met de specifieke veiligheidsrisico's op een begraafplaats.

Daarnaast werken wij waar dat mogelijk is met speciale machines die hen in staat stellen vakwerk te leveren.