Skip to main content

Informatie voor publiek

Steeds vaker wordt de Branche Vereniging Ondernemers Begraafplaatsbeheer (BVOB) benaderd met het verzoek om als gastspreker op te treden tijdens voorlichtingsavonden over het ruimen van graven.

Kerkbesturen en Gemeenten organiseren, wanneer zij besluiten om tot ruiming van hun begraafplaats over te gaan, steeds vaker voorlichtingsavonden om de betrokken burgers te informeren.

Zo'n ruiming kan voor nabestaanden zeer gevoelig zijn. Het is dan ook heel belangrijk dat betrokkenen van te voren goed worden geïnformeerd en dat zij op zo'n avond met al hun vragen terecht kunnen.

De BVOB heeft speciaal voor deze voorlichtingsavonden presentatiemateriaal, waaronder een diapresentatie, ontwikkeld waarin duidelijk wordt gemaakt wat de ruimingswerkzaamheden inhouden en op welke wijze dit plaatsvindt.

Wilt u hier meer informatie over, dan kunt u contact opnemen met ons secretrariaat via ons contactformulier.