Skip to main content

Doelstellingen

In 1999 is de Branche Vereniging Ondernemers Begraafplaatsbeheer (BVOB) opgericht met als één van haar hoofddoelen: het ontwikkelen, toepassen, instandhouden en waarborgen van afspraken op het gebied van de kwaliteit van grafruimings- en grafdelvingswerkzaamheden in Nederland, door periodieke uitwisseling van ervaringen, ontwikkelingen en continue verbetering van werkprocedures/methoden, certificering, samenwerking en verbetering van de individuele prestaties.

De bedrijven die zijn aangesloten bij de BVOB zijn bekend met onder meer de vigerende (stringente) wet- en regelgeving in deze sector (Wet op Lijkbezorging, Arbeidsomstandighedenwet, milieu-, locale en andere soorten van wetgeving). Uiteraard beschikken zij over de juiste arbeids- en beschermingsmiddelen en hebben daarnaast deskundig, intern opgeleid en uiterst taakbewust personeel in dienst.

De gespecialiseerde bedrijven die bij de BVOB zijn aangesloten werken volgens een aantal kwaliteitseisen. Onder andere hanteren de leden de voorwaarden van de UAV en de CROW-standaardeisen. Daarnaast heeft zij aanvullende kwaliteitseisen en protocollen opgesteld (BVOB kwaliteitshandboek) waaraan de leden zich houden.

Door het inschakelen van deze gespecialiseerde bedrijven kunt u onaangename ‘verrassingen' (zoals het niet botvrij opleveren van graven, onvoldoende beschermende maatregelen etc.) voorkomen en kunt u er van uitgaan dat werkzaamheden op het gebied van grafdelving, grafruiming, opgraving, grafrenovatie en (her)inrichting op deskundige wijze en volgens de in deze maatschappij geldende normen en waarden plaatsvinden.