Branche Vereniging Ondernemers Begraafplaatsbeheer

In Nederland sterven jaarlijks zo'n 136.000 mensen. Van dit aantal kiest de helft ervoor om te worden gecremeerd, de andere helft geeft er de voorkeur aan om te worden begraven. Tot het jaar 2030 wordt uitgegaan van een toename van het sterftecijfer met ongeveer 40 % (circa 186.000 per jaar).

Uitgaande van deze cijfers is binnen enkele decennia een uitbreiding van tenminste 50.000 begraafplekken noodzakelijk en krijgt een kwart van de Nederlandse gemeenten in de nabije toekomst te maken met een tekort aan graven. Deze ontwikkeling heeft gevolgen voor het beheer van een begraafplaats, met name voor het aantal grafdelvingen en grafruimingen.

Als u er zeker van wilt zijn dat de werkzaamheden op het gebied van grafdelving en grafruiming op juiste wijze worden uitgevoerd, is het van groot belang dit te laten doen door hiertoe gespecialiseerde bedrijven. Deze bedrijven hebben zich verenigd in de Branche Vereniging Ondernemers Begraafplaatsbeheer oftewel de BVOB.

Laatste nieuws

20 oktober 2022

Verhagen Kaatsheuvel heeft op de gemeentelijke begraafplaats in Dubbeldam (Dordrecht) een aantal paden gerenoveerd. Zowel esthetisch als praktisch is het een flinke verbetering voor de bezoekers en...

01 oktober 2022

De BVOB was ook aanwezig op de VTU Uitvaartbeurs 2022 in Gorinchem. Elke dag zijn er minstens twee leden van het bestuur op de stand present geweest. Met diverse bezoekers van de beurs is een goed...

© 2000 BVOB
Site ontwikkeld en structuur onderhoud door maindes
Data onderhoud door BVOB