Skip to main content

Aanleg en renovatie

Aanleg

De aanleg van een begraafplaats kan alle werkzaamheden omvatten vanaf het bouwrijp maken van het terrein en het aanleggen van een drainagesysteem, tot de aanleg van paden, vakken c.q. velden en het beplanten van de begraafplaats.

Wij voeren deze werkzaamheden in overleg met u volgens bestek uit. Zo nodig kunnen wij u behulpzaam zijn bij het opstellen van een V&G-plan.

Renovatie

Ook - of misschien wel juist - een begraafplaats moet goed onderhouden zijn. Dat betekent dat u van tijd tot tijd renovatie wenselijk zult vinden.

Het renoveren van een begraafplaats houdt in dat paden, bebouwing zoals een baarhuisje, grafmonumenten en groenvoorziening worden opgeknapt.

Renovatie kan gepaard gaan met ruiming, maar dat hoeft niet persé. Ook hier werken wij volgens bestek en in overleg met u.