Skip to main content

Verslag opgraving verzetsheld C.A. (Kees) Spitters

Grafsteen Kees SpittersVerslag van de opgraving van C.A. (Kees) Spitters, welke heeft plaatsgevonden op vrijdag 9 oktober 2020 op de RK begraafplaats St. Jan de Doper te Waalwijk.

Aanleiding tot de opgraving

18 augustus 2020, is door de Oorlogsgravenstichting (Ogs) een verlof tot opgraving aangevraagd bij de gemeente Waalwijk voor de heer C.A. (Kees) Spitters. De belangrijkste reden om tot opgraving over te gaan, was de wens van de Ogs om Kees Spitters in een eeuwigdurend graf te begraven op het Nationaal ereveld in Loenen. De rechthebbende van het graf had al eerder toestemming gegeven voor deze op- en herbegraving.

Kees Spitters Kees Spitters
* 1 december 1919 - † 20 mei 1944
(foto: Heemkundekring de Erstelinghe,
collectie Rien Zijlmans)

Levensbeschrijving van Kees Spitters

Cornelis Antonius Spitters wordt geboren op 1 december 1919 in Waalwijk. Hij werkt als boekhouder bij Van Dooren de Greeff.
In de meidagen van 1940 diende hij als militair en na zijn demobilisatie gaat Kees zich al snel inzetten voor het verzet. Reeds vanaf de zomer 1940 is hij actief als koerier voor de Ordedienst (OD) en ook vervoert hij wapens voor de ondergrondse.

Een manier om aan wapens te komen is door deze te ruilen tegen luxe spullen. In oktober 1943 raakt Kees in gesprek met een Duitse soldaat en vraagt of deze van hem een mooie jas wil kopen. De Duitser zegt geen geld te hebben waarop Kees voorstelt dat hij hem betaald met een legerpistool en tenminste dertig patronen. De Duitse soldaat geeft echter Kees aan bij zijn superieuren en Kees wordt op 8 oktober 1943 gearresteerd. Bij huiszoeking treft men in een kast nog meer wapens en munitie aan. Hij wordt eerst overgebracht naar kamp Amersfoort en verblijft vervolgens van 1 april tot 20 mei 1944 in cel 605 in de gevangenis in Scheveningen, het beruchte “Oranjehotel”. Ondanks zware verhoren laat Kees niets los over zijn betrekkingen in het verzet.  Op 20 mei 1944 wordt Kees op de Waalsdorpervlakte gefusilleerd. Hij is dan slechts 24 jaar.

Kees is eerst in een massagraf op de Waalsdorpervlakte begraven en direct na de bevrijding kreeg hij een tijdelijk graf op begraafplaats Ockenburg in Den Haag. Op 1 maart 1946 wordt Kees Spitters onder grote belangstelling en met groot eerbetoon herbegraven in Waalwijk.

Voorbereidingen voor de opgraving

GrafmonumentGrafmonumentDoor de opdrachtgever is de coördinatie en uitvoering van de opgraving bij Piëtas BV neergelegd. Gerrit Verhagen van Piëtas heeft eerder voor de opdrachtgever opgravingen verzorgt van de oorlogsslachtoffers die begraven waren op de voormalige Antoniusbegraafplaats i.s.m. de Ogs. Ook heeft hij de begrafenis met militaire eer georganiseerd en gecoördineerd van de Engelse militair Dave Williams op de Hervormde begraafplaats in Waspik.
Piëtas heeft contact opgenomen met de Ogs om een datum voor de opgraving vast te leggen. Verder is contact opgenomen met de rechthebbende over wat er met het grafmonument moet gaan gebeuren. De rechthebbende stelt er prijs op dat de naamplaat van het grafmonument wordt behouden en binnen zijn familie wordt bewaard.
Tevens is contact opgenomen met de beheerder van de begraafplaats waarbij afspraken zijn gemaakt over de tijdelijke afsluiting van de begraafplaats voor overige bezoekers.
Piëtas heeft de datum van de opgraving ook doorgegeven aan de plaatselijke consult van de Ogs.
Met de Oorlogsgravenstichting is uiteindelijk 9 oktober vastgelegd als datum van de opgraving. Door Piëtas zou vooraf het grafmonument worden verwijderd en het graf worden geopend tot op de stoffelijke resten van Kees Spitters.

Uitvoering van de opgraving

De toegang tot de begraafplaats is met een hangketting en mededeling bordje afgesloten voor bezoekers.

Tijdelijke afsluiting begraafplaats Tijdelijke afsluiting begraafplaats

Daarna is het grafmonument en de beplanting verwijderd.

Opgraving Opgraving

Vervolgens is er een twee meter hoge afzetting geplaatst rond het graf om de werkzaamheden af te schermen.

Afzetting

Daarna is het graf van Kees Spitters uitgegraven tot op de stoffelijke resten.

Opgraving


Met de Ogs was afgesproken dat zijzelf de stoffelijke resten zouden verzamelen.
Dit is een vaste gang van zaken bij de Bergings- en Identificatiedienst Koninklijke Landmacht (BIDKL) die de opgraving voor de Oorlogsgravenstichting verzorgt.

BIDKLWerkzaamheden afgerondMet militaire precisie arriveerden de medewerkers van de BIDKL exact op het afgesproken tijdstip: 10:00 uur. De plaatselijke consult van de Ogs was ook aanwezig en het graf lag gereed voor de daadwerkelijke opgraving.
Door de medewerkers van de BIDKL zijn de stoffelijke resten van Kees Spitters voorzichtig vrij gelegd en verzameld en overgebracht naar het ereveld.

Conclusie

Door deze opgraving kreeg de verzetsheld Kees Spitters een eeuwigdurend graf met grafaanduiding vak E nr. 1454 op het Nationaal ereveld. Ruim 76 jaar na zijn overlijden. Een waardige definitieve laatste rustplaats.
Piëtas heeft de marmeren naamplaat van het grafmonument kunnen sparen. Deze naamplaat is overgedragen aan de familie Spitters.

 

Gerrit Verhagen, Piëtas B.V.
Kaatsheuvel, 12 oktober 2020