Skip to main content

BVOB naar de tweede kamer

Vaste commissie voor Binnenlandse Zaken - Ronde tafel gesprekOp 11 april 2019 is een vertegenwoordiging van de BVOB aanwezig geweest bij het ronde tafel gesprek over de modernisering van de Wet op de Lijkbezorging.

Vanuit D66 is eerder een voorstel opgesteld voor wijzigingen. Deze zijn over genomen door de minister.

In het ronde tafel gesprek werden 15 organisaties in de gelegenheid gesteld om een bijdrage te leveren aan de aanpassingen op deze wet. Dit om er voor te zorgen dat de inhoud van de wetgeving aansluit bij de praktijk.

Hoewel alle 15 partijen de wettekst vanuit de eigen belangen benaderden, viel het op dat vrijwel alle partijen, inclusief de BVOB, de behoefte hebben aan de borging van kwaliteit en handhaving op de wet. Op dit moment is er geen instantie die belast is met de handhaving van deze wet.

De BVOB volgt het verdere verloop van deze modernisering en zal haar achterban daarover informeren.