Beeldmerk BVOB

 

Branche Vereniging Ondernemers Begraafplaatsbeheer

 

Branche Vereniging Ondernemers Begraafplaatsbeheer

De BVOB onderhoudt goede contacten met verschillende organisaties en instellingen die direct of indirect betrokken zijn bij de aanleg/renovatie en het onderhoud van begraafplaatsen en het ruimen en delven van graven.

Zo is er regelmatig overleg met de Landelijk Organisatie van Begraafplaatsen (LOB), Het Comité Van Waakzaamheid (CVW Leusden) en het Ministerie van VROM.