{XOAD_JAVASCRIPT} {SIFR_JAVASCRIPT}

Flashtop

Get macromedia Flash Player

In 1999 is de Branche Vereniging Ondernemers Begraafplaatsbeheer (BVOB) opgericht met als één van haar hoofddoelen: het ontwikkelen, toepassen, instandhouden en waarborgen van afspraken op het gebied van de kwaliteit van grafruimings- en grafdelvingswerkzaamheden in Nederland, door periodieke uitwisseling van ervaringen, ontwikkelingen en continue verbetering van werkprocedures/methoden, certificering, samenwerking en verbetering van de individuele prestaties.

De bedrijven die zijn aangesloten bij de BVOB zijn bekend met onder meer de vigerende (stringente) wet- en regelgeving in deze sector (Wet op Lijkbezorging, Arbeidsomstandighedenwet, milieu-, locale en andere soorten van wetgeving). Uiteraard beschikken zij over de juiste arbeids- en beschermingsmiddelen en hebben daarnaast deskundig, intern opgeleid en uiterst taakbewust personeel in dienst.

Door het inschakelen van deze gespecialiseerde bedrijven kunt u onaangename ‘verrassingen' (zoals het niet botvrij opleveren van graven, onvoldoende beschermende maatregelen etc.) worden voorkomen en kunt u er van uitgaan dat werkzaamheden op het gebied van grafdelving, grafruiming, opgraving, grafrenovatie en (her)inrichting op deskundige wijze en volgens de in deze maatschappij geldende normen en waarden plaatsvinden.

 
©2008-2020 Branche Vereniging Ondernemers Begraafplaatsbeheer