{XOAD_JAVASCRIPT} {SIFR_JAVASCRIPT}

Flashtop

Get macromedia Flash Player

De BVOB onderhoudt goede contacten met verschillende organisaties en instellingen die direct of indirect betrokken zijn bij de aanleg/renovatie en het onderhoud van begraafplaatsen en het ruimen en delven van graven. Zo is er regelmatig overleg met:
De Landelijk Organisatie van Begraafplaatsen (LOB), Het Comité Van Waakzaamheid (CVW Leusden) en het Ministerie van VROM.
 
©2008-2020 Branche Vereniging Ondernemers Begraafplaatsbeheer